ΟΜΙΛΟΣ ΖΟΡΠΑΣ

MAZI

Το Ίδρυμα ΜΑΖΙ αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής μας προσφοράς.

Από τον Μάιο του 2010 δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της ορθής πληροφόρησης και της πρόληψης σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία.

Διατροφικές διαταραχές & Παχυσαρκία

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μέσω του Ιδρύματος, ολοκληρωμένη πληροφόρηση, στήριξη και βοήθεια σε άτομα που νοσούν από διατροφικές διαταραχές και παχυσαρκία, φαινόμενα που εμφανίζουν αυξητική τάση στη σύγχρονη κοινωνία.

Δράσεις

Για να επιτύχουμε τον παραπάνω στόχο, υλοποιούμε μια σειρά από δραστηριότητες, όπως η διενέργεια εκδηλώσεων και παρουσιάσεων με εξειδικευμένους γιατρούς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη νευρική ανορεξία, τη νευρική βουλιμία, την επεισοδιακή υπερφαγία και την παχυσαρκία.