ΟΜΙΛΟΣ ΖΟΡΠΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η διαχρονική Εταιρική Κοινωνική Προσφορά του Ομίλου Ζορπάς αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή μας στην κοινωνία της Κύπρου.

Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί για τον Όμιλο Ζορπάς ύψιστο καθήκον και προτεραιότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση, υιοθετούμε κάθε χρόνο, μια σειρά από δράσεις και επιδιώκουμε να συνεισφέρουμε στην τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΙΔΡΥΜΑ "ΜΑΖΙ"

Κορωνίδα των δράσεών μας, είναι η ίδρυση και η λειτουργία από το 2010 του Ιδρύματος ΜΑΖΙ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει ως πρωταρχικό στόχο και σκοπό, την έγκυρη ενημέρωση, την επιμόρφωση αλλά και την εκπαίδευση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία, καθώς και την παραγωγή επιστημονικού και ερευνητικού έργου με στόχο την υγεία των πολιτών.