ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ!

Διευθυντής/τρια Εστιατορίου

Καθήκοντα

 • Οργάνωση και επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών του καφεστιατορίου
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση υφιστάμενου προσωπικού και εκπαίδευση νεοεισερχόμενου προσωπικού
 • Διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. προσλήψεων, αδειών, αξιολογήσεων – απόδοσης,εκπαίδευσης κτλ.)
 • Επίτευξη μηνιαίων στόχων προϋπολογισμού του καταστήματος
 • Επίλυση παραπόνων/προβλημάτων προσωπικού και πελατών
 • Καταγραφή αποθεμάτων, ετοιμασία παραγγελιών και έλεγχος παραλαβών και απωλειών
 • Διεξαγωγή ελέγχων και εξασφάλιση ζητημάτων ασφάλειας και υγείας και ποιότητας των προϊόντων

Αναζητάμε

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Εξοικείωση με δείκτες μέτρησης απόδοσης (KPIs)
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη

Προσφέρουμε

 • Πενθήμερη Εργασία
 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών
 • Συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη
 • 13ο μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • Ειδικές εκπτώσεις και δώρα σε προϊόντα του Ομίλου
 • Επιπλέον επιστροφή χρημάτων (CashBack) μέσω των προγραμμάτων πιστότητας σε κάθε αγορά από καταστήματα του Ομίλου

Επαρχίες απασχόλησης

Κοινοποίηση

Αίτηση εργασίας