ΟΜΙΛΟΣ ΖΟΡΠΑΣ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Eίμαστε οι άνθρωποί μας

Ως Όμιλος Ζορπάς, συνεχώς αναπτυσσόμαστε και δημιουργούμε ευκαιρίες απασχόλησης στους διαφορετικούς τομείς που δραστηριοποιούμαστε.

Περισσότερα από
3.000 άτομα

Τα περισσότερα από 3.000 άτομα στην ομάδα μας συνεχώς εξελίσσονται, εκπληρώνουν προσωπικούς ή και επαγγελματικούς στόχους και συνεισφέρουν στην κοινωνία.

ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Ευκαιρίες ανέλιξης

Δίνουμε την ευκαιρία σε συναδέλφους μας να αναρριχηθούν εντός του Ομίλου, μέσα από μια δομημένη και σταθερή διαδικασία, με σαφή και τεκμηριωμένα κριτήρια επιλογής.

Προσέλκυση νέων ταλέντων

Προσελκύουμε, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, νέα ταλέντα και φροντίζουμε να αξιοποιούμε τις δεξιότητές τους, ώστε να «ανθίσουν» επαγγελματικά.

Συνεχής εκπαίδευση

Προσφέρουμε συνεχή εκπαίδευση στους εργαζομένους μας, δίνοντας τους την ευκαιρία να εξελιχθούν. Κύριο μέλημά μας, η προσωπική και επαγγελματική τους επιτυχία.

Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Παρέχουμε σε όλους τους εργαζομένους μας τη δυνατότητα να σπουδάσουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με επιχορήγηση μέχρι και 75% των διδάκτρων.

13ος μισθός

Παρέχουμε 13ο μισθό και ταμείο πρόνοιας.

Δωρεάν προϊόντα

Διαθέτουμε δωρεάν προϊόντα, ειδικές εκπτώσεις και επιπλέον επιστροφή χρημάτων μέσω των προγραμμάτων προνομίων, σε όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου.

Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δημιουργούμε μαζί το μέλλον σας.
Σας δίνουμε την ευκαιρία να σπουδάσετε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ εργάζεστε στον Όμιλο Ζορπάς με επιχορήγηση μέχρι και 75% των διδάκτρων.